اخبار سینا تجارت

تازه های صنعت

 • پاکتهای با دومدل درب وسط
  پاکتهای با دومدل درب وسط

  این نوع پاکتهای با دومدل درب وسط و درب کج مورد استفاده قرار می گیرد.

 • بسته بندی
  بسته بندی

  در دنیای امروز افزایش جمعیت انسانی و گسترش مناطق مصرف کننده، محققان و تولیدکنندگان را بر آن داشته است که با ایجاد تغییراتی در خصوصیات ...